HOŞGELDİNİZ

Amacı: Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvan yetiştirme, sağlıklı hayvan besleme, sürü idaresi, çiftlik yönetimi, hayvancılık işletme ekonomisi, besleme problemlerinin engellenmesi ve çözümü konularında donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir. Ayrıca belirtilen ana başlıklar altında ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretmek amacıyla bilimsel araştırmalar planlamak ve elde edilen yeni bilgilerin yayınlanması ve pratiğe aktarılması çalışmalarını gerçekleştirmektir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanıp ve sürdürülebilmesi için yol gösterici ve problemlere çözüm getirici araştırma ve çalışmalar yapmak bölümün bir diğer amacıdır. Vizyon: Bölümümüz bünyesinde yer alan anabilim dallarının vizyonu ülkemizin değişen şartlarına bağlı olarak veteriner hekime ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet gösterebilecek başta çiftlik hayvanları olmak üzere ekonomik önemi olan bütün hayvanların ekonomik yetiştiriciliği ve beslenmesi konularında tam donanımlı ve özgüveni yüksek veteriner hekimler yetiştirmektir. Ülkemizde modern hayvancılık işletmelerinin kurulması ve etkin olarak işletilmesi amacıyla gerekli görülen konularda araştırmalar planlanması ve yeni bilgilerin elde edilerek Türkiye Hayvan Yetiştiriciliğine yön verilmesi bölümümüzün temel vizyonudur. Bölüm Türkiyenin hayvansal üretimde ilk başta kendi kendine yeterli hale gelip yakın gelecekte küresel rekabete hazır bir hale gelmesidir. Misyon: Ülkemizin şartlarına ve günün ihtiyaçlarına uygun, hayvan yetiştirme ve besleme konularında son bilgilerle donatılmış veteriner hekimler yetiştirmek ve Ülkemizin kalkınmasında hayvancılığın daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla araştırma projeleri geliştirmek, hayvan yetiştiricilerine güncel bilgileri aktarmak bölümümüz anabilim dallarının temel görevlerinin başında gelmektedir. Program Tanımı: Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümden ders alan öğrencilere ekonomik önemi olan hayvanların tanıtılması, hayvan refahı, sürü yönetimi, hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması, barınak şartları, yem bitkileri ve yemleri, besin madde ihtiyaçları, sağlıklı hayvan besleme, beslemeye bağlı problemler ve çözümleri, rasyon hazırlama, çevreci hayvan yetiştiriciliği, organik hayvancılık, istatistik bilgileri verilmektedir. Bölümde görev yapan Öğretim Elemanları tarafından bu konularda çeşitli projeler üretilmekte, bilimsel araştırmalar yürütülerek sonuçları yayınlanmaktadır. İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayinde, Belediyelerde, Özel kesimhanelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gıda satışı yapılan market ve toptan satış noktalarında, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri, özel haralar, özel hayvan hastanelerinde görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )